ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และภายใน (IIT) เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จดหมายข่าว
แบบฟอร์มออนไลน์
 
 
 • ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และภายใน (IIT) เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
งามมหกรรมไกล่เกลี่ยหนีสิในครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลโพนงามที่กำลังประสบปัญหาหนี้ กยศ. หนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรถยนต์ ร่วมไกล่เกลี่ยหาทางออกและคำปรึกษากับ กยศ. และสถาบันการเงิน ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 -
งามมหกรรมไกล่เกลี่ยหนีสิในครัวเรือนและยุติธรรมพบปร ... new

อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัด ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าประเมินแบบวัดก ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร
ขอความร่วมมืองดเว้นการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร ... new
 
อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564)
โครงการปัจฉิมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้าน บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันส ...

อ่านต่อ... 
 
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณวัดประชาศรัทธาธรรม บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๒
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวัน ...

อ่านต่อ... 
 
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบ ...

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการก่อสร้างไหล่ทาง คสล. บ้านโคกสี หมู่ที่ 4 สายสี่แยกกลางบ้าน - ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านด้านทิศใต้
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราค ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนไฮ หมู่ที่ 6 สายบ้านนายบำรุง ดลสวัสด์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราค ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราคากลางงาน โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 สายนานายวันชนะ ขันโอฬาร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่องเผยแพร่ราค ... new

อ่านต่อ... 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ห้วงเดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง สรุปผลการ ... new

อ่านต่อ... 
 
ข้อมูลทั้งหมด   
   
   
   
   


  การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  สาระดีๆจากศาลปกครอง
  เช็คเมล์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ อบต.โพนงาม
  facebook
  จังหวัดกาฬสินธุ์
  ท้องถิ่นกาฬสินธุ์
  จัดหางาน
  การไฟฟ้า
  ร้องเรียน ร้องทุกข์
  คู่มือประชาชน
  ดาวน์โหลด
  คลังวีดีทัศน์
  สถานที่น่าสนใจ
  แบบประเมินองค์กร
  เข้าระบบ
  เช็คเมล
  ติดต่อเรา